Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

Το ΕΣΠΑ και η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Ένα από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 αφορά στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι στόχοι του ΕΠ - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (http://www.espa.gr/ep05.asp) είναι:

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων ομάδων. Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

1 σχόλιο:

Andreas Botsikas είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.