Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

Αξιολόγηση

"Η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι μια μοναδική, σφαιρική κρίση, αλλά πρέπει να περιέχει χαρακτηρισμούς για τις επιμέρους διαστάσεις της εργασιακής συμπεριφοράς."
(Κάντας, 2005)

Ποιες είναι όμως αυτές οι διαστάσεις? Ποιος τις ορίζει? Μήπως τελικά η αξιολόγηση καταλήγει πολλές φορές να εγκλωβίζεται σε υποκειμενικά κριτήρια και σε μονομερείς διαστάσεις της εργασιακής ή και της προσωπικής ζωής??

Δεν υπάρχουν σχόλια: