Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

Το ΕΣΠΑ και η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Ένα από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 αφορά στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι στόχοι του ΕΠ - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (http://www.espa.gr/ep05.asp) είναι:

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων ομάδων. Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Same Office, Different Planets

DO human resource executives know their employees?
When the professionals were asked to list the three things employees would say were the most important to them in deciding whether to stay with a company, the executives missed on all three, reports Workspan, a magazine that focuses on attracting, retaining and motivating employees.
Employees said benefits were most important. Compensation was second and “growth and earning potential” third.
The human resource executives guessed that the top three would be “management climate, supervisor relationship and work environment.” The executives predicted that compensation would come in seventh place, exactly where employees put “supervisor relationship.”
“Perhaps the H.R. executives placed ‘supervisor relationship’ at No. 2 because they believe what is published and said so often: that people don’t quit organizations or jobs, they quit their supervisors,” wrote the magazine, published by WorldatWork, an international association of human resource professionals. “But the data from the employees indicates that axiom might not be so rock solid.”
The survey was conducted by Spherion, a recruiting and staffing company, and by the market research firm Harris Interactive. The results indicate the continuing resonance of the line from “Cool Hand Luke”: “What we’ve got here is failure to communicate.”

By PAUL B. BROWN
Published: January 26, 2008
The New York Times (http://www.nytimes.com/2008/01/26/business/26offline.html?_r=1&oref=slogin)

Αξιολόγηση

"Η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι μια μοναδική, σφαιρική κρίση, αλλά πρέπει να περιέχει χαρακτηρισμούς για τις επιμέρους διαστάσεις της εργασιακής συμπεριφοράς."
(Κάντας, 2005)

Ποιες είναι όμως αυτές οι διαστάσεις? Ποιος τις ορίζει? Μήπως τελικά η αξιολόγηση καταλήγει πολλές φορές να εγκλωβίζεται σε υποκειμενικά κριτήρια και σε μονομερείς διαστάσεις της εργασιακής ή και της προσωπικής ζωής??

Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω ένα HR στέλεχος??

Πρόσφατα έδωσα μια συνέντευξη στην υπεύθυνο HR μιας μεγάλης εταιρίας πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ξεσκονίσαμε όλο το βιογραφικό μου ξεκινώντας από το λύκειο. Βγαίνοντας από τη συνέντευξη ήμουν τόσο ευχαριστημένη με την "απόδοση" μου (ήμουν ο εαυτός μου χωρίς αυτό να φαίνεται απογοητευτικό για τη δουλειά, κάθε άλλο φάνηκε να ταιριάζει στο χαρακτήρα μου αλλά κυρίως στις γνώσεις μου), που παραλίγο να παραιτηθώ από την τρέχουσα δουλειά μου. Ευτυχώς που δεν το έκανα!! Γιατί μετά από 2 μήνες.. (ποιος θα το πίστευε.., εγώ το είχα ήδη ξεχάσει) μου απάντησαν αρνητικά.

Αλήθεια τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω ένα HR στέλεχος??

Κατερίνα.